بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران به منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران شیمی تجزیه کشور با آخرین دستاوردهای علمی، گسترش و تقويت علمی بين مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی وصنعتی ،شهریور ۱۳۹۶ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می ادامه مطلب بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران

بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران در تاریخ ۶ الی ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار گردید. محورهای این همایش بشرح زیر است : الکترو شیمی تجزیه ای طیف سنجی تجزیه ای ادامه مطلب بیست و دومین سمینار شیمی تجزیه ایران