بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران به منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران شیمی تجزیه کشور با آخرین دستاوردهای علمی، گسترش و تقويت علمی بين مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی وصنعتی ،شهریور ۱۳۹۶ در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می گردد.محورهای این همایش بشرح زیر است :

  • الکتروشیمی تجزیه‌‏ای
  • طیف ‏سنجی تجزیه‌‏ای
  • کروماتوگرافی و روش‏‌های جداسازی
  • کمومتریکس
  • نانوشیمی
  • شیمی تجزیه و محیط زیست
  • شیمی تجزیه ترکیبات طبیعی
  • شیمی تجزیه و استانداردهای صنعتی
  • آموزش شیمی تجزیه

راههای تماس با سمینار :

محل برگزاری : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آدرس دبیرخانه: تبریز – میدان جهاد – خیابان ورزش – پردیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شماره تماس:۰۴۱۳۴۳۹۱۳۹۲

شماره فکس:۰۴۱۳۴۴۲۸۸۰۴

وب سایت: isac۲۴.azaruniv.ac.ir

برچسب : بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه

دیدگاه بسته شده است